Nieuwsbrief voor leden van KBO en PCOB online lezen
 
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB
U leest de januari-editie van de nieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden. Met deze maandelijkse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten

GOED OM TE WETEN, SPECIAAL VOOR LOKALE AFDELINGEN: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden.

"We kunnen het imago van senioren en onze vereniging opwaarderen door onze waarde te tonen, als sociaal netwerk voor elkaar en voor de samenleving"
- deelnemer bijeenkomst KBO-PCOB vernieuwt
 
KBO-PCOB vernieuwt: verder met uw wensen en ideeën
 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: KBO-PCOB werkt samen met leden aan de seniorenbeweging van de toekomst in het project KBO-PCOB vernieuwt.

Maandagavond 8 januari was de laatste bijeenkomst van de tour van KBO-PCOB vernieuwt. Tijdens de twaalf bijeenkomsten spraken we honderden leden en niet-leden, we bevroegen ruim duizend senioren online en verder waren er velen van u die ons hun wensen en ideeën toestuurden via mail, de digitale brievenbus en sociale media. Tussen half november en begin januari ontvingen we van ongeveer 1800 senioren heel waardevolle input. Ze deelden hun wensen en ideeën met ons.
Op basis van alle verkregen informatie bereidt een stuurgroep een conceptadvies voor het landelijk bestuur voor. Vervolgens gaat een eerste advies naar de Ledenraad. De Ledenraad bespreekt dat begin maart. Daarna zal er nog veel verdere uitwerking nodig zijn. Dus blijft u alstublieft meedenken en meepraten.
Lees alles over KBO-PCOB vernieuwt
Training: Kansen pakken als partner van de gemeente!
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn er nieuwe gemeenteraden en Colleges van B&W. Een logisch startpunt voor lokale belangenbehartigers om de relatie met gemeenten op te bouwen of te versterken. Wilt u graag leren hoe u dat aanpakt en welke instrumenten u kunt inzetten? Op 29 maart organiseren wij speciaal voor (aspirant) lokale belangenbehartigers.
Klik voor informatie en aanmelden
Belastinginvullers kunnen (na)scholing volgen van speciaal opgeleide trainers
 
Met ingang van 1 januari jl. is de belastingservice gedecentraliseerd. Afdelingen en/of provincies van KBO en PCOB kunnen voortaan zelf kiezen op welke manier zij invulling willen geven aan de belastingservice. Voor de (na)scholing van belastinginvullers zijn twintig trainers opgeleid. Afdelingen en/of provincies die gebruik willen maken van een van de trainers voor (na)scholing van belastinginvullers kunnen de contactgegevens van een trainer in de regio opvragen bij het verenigingsbureau van KBO-PCOB via info@kbo-pcob.nl of tel. 035 - 3400 600.
Wilt u hulp bij uw belastingaangifte? Neem dan contact op met een KBO- of PCOB-afdeling bij u in de buurt om na te gaan hoe de belastingservice in uw woonplaats geregeld is.
Bijeenkomst 'Wijs met Medicijnen' voor uw afdeling
 
KBO-PCOB vindt verantwoord medicijngebruik uitermate belangrijk en voert daarom samen met apothekersorganisatie KNMP de voorlichtingscampagne ‘Wijs met Medicijnen’. De campagne biedt KBO- en PCOB-afdelingen de mogelijkheid om met ondersteuning van KBO-PCOB en KNMP een themabijeenkomst ‘Wijs met Medicijnen’ te organiseren.
Heeft u interesse in deze themabijeenkomst? KBO-PCOB ontwikkelde een informatiepakket waarmee uw afdeling zo'n themabijeenkomst heel eenvoudig kan realiseren. Op onze website vinden afdelingen alle benodigde informatie en materialen.
Organiseer een themabijeenkomst
 
Afdelingen sluiten hun reisverzekering nu rechtstreeks af bij verzekeraar Meeùs
 
Vanaf 1 januari 2018 kunnen afdelingen hun reisverzekering rechtstreeks afsluiten bij verzekeringsadviseur Meeùs. Tot eind 2017 sloten zowel de KBO- als PCOB-afdelingen hun reisverzekering af bij het verenigingsbureau. Dat is in opdracht van Meeùs vanaf 1 januari jl. niet langer mogelijk.
Op onze website vinden afdelingen meer informatie, een aanvraagformulier en een dekkingsoverzicht.
LET OP: dit bericht gaat niet over de reisverzekering van indivuele leden; het betreft de reisverzekeringen die afdelingsbesturen afsluiten voor afdelingsactiviteiten.
Lees meer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van KBO of PCOB en heeft aangegeven dit bericht te willen ontvangen. KBO-PCOB Verenigingsnieuws is de digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tien maal per kalenderjaar.

 
Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen: niet alle leden van KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden verder te verspreiden. U kunt lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB Verenigingsnieuws via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
 
Volg ons
Facebook   Twitter
 

Links naar onze websites:
KBO-PCOB.nl
UnieKBO.nl
PCOB.nl

 

KBO-PCOB
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Telefoon: 030 – 3 400 600
E-mail: info@kbo-pcob.nl

Aanmelden  |  Reageren   |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden